EURO 2020
EURO 2020

Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Každý nový výkon modernej medicíny je krokom vpred k záchrane ľudských životov a zdravia, o akej sme pred nedávnom ešte ani nesnívali. Aj intervenčná rádiológia a jej nové diagnostické a miniinvazívne liečebné postupy pod kontrolou high-tech zobrazovacích technológií prinášajú novú nádej pacientom s vážnymi ochoreniami v ťažko dostupných cievach, a orgánoch do ktorých sa dostanú jedným vpichom. Jej novodobou úlohou je napríklad otváranie ciev alebo ich zatváranie, teda embolizácia. Uplatňuje sa napríklad pred rozsiahlou pripravovanou operáciou aby nedošlo ku krvným stratám, alebo sa takýmto postupom dokážu vyblokovať nebezpečné útvary, ktoré by v prípade prasknutia mohli privodiť úmrtie pacienta. Intervenčná rádiológia dnes predstavuje modernú, ale aj nákladnú diagnostickú aj terapeutickú medicínsku disciplínu, ktorú od chirurgických disciplín základným spôsobom odlišuje spôsob kontroly liečebného výkonu. Pokiaľ v chirurgii je operácia vykonávaná priamo pod kontrolou zraku či optiky, v intervenčnej rádiológii výkon prebieha vo “virtuálnom obraze“, teda s pomocou RTG, ultrasonografie, počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MR). Kľúčový princíp intervenčnej rádiológie spočíva v zavedení vodiča a katétra cez malý otvor do cievneho systému. Takto môžeme ľubovoľné cievy v tele, s priemerom často aj pod 1 mm!