Športová televízia
Športová televízia

Medicína

Nevhodné do 12 rokov
Diskusia na aktuálnu zdravotnú tému.
Najnebezpečnejším typom rakoviny kože je zhubný, alebo malígny melanóm. Nie je pravdou, že na vine sú iba „podozrivé“ materské znamienka. Z nich vzniká iba asi štvrtina melanómov, ostatné prípady sa objavujú na zdravej koži. Melanóm sa medzi Slovákmi vyskytuje stále viac a viac - jeho počet u nás každoročne stúpa a množstvo postihnutých ľudí rastie rýchlejšie ako u akéhokoľvek iného typu rakoviny, s výnimkou rakoviny pľúc u žien. U mužov sa melanóm najčastejšie objavuje na trupe, kým u žien bývajú postihnuté najmä dolné končatiny. V porovnaní s ostatnými nádormi kože, je síce melanóm zriedkavejší, no jeho rozvinuté štádiá sú tvrdým orieškom aj pre onkológov. Tento mimoriadne zhubný typ rakoviny kože, rýchlo metastázuje, preto je žiaľ príčinou väčšiny úmrtí na rakovinu kože. Keďže často nereaguje na chemoterapiu, doposiaľ bol v metastatickom štádiu prakticky neliečiteľný. Teraz však zo sveta prichádza prvý liek zacielený na melanómové bunky s genetickou mutáciou, ktorý prináša novú nádej aj pacientom vo vysokom štádiu ochorenia. Mali by sme však vedieť, že najzávažnejším rizikovým faktorom vzniku malígneho melanómu je pôsobenie UV žiarenia. Riziko ďalej ovplyvňuje aj fototyp kože, počet nezhubných materských znamienok na tele ale, aj genetická predispozícia.