Mlyny na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Mlyny - dokument o jednom fenoméne Slovenska.
Dokumentárny film o histórii mlynárstva na Slovensku, ktorý mapuje technologickú, sociálnu a kultúrno-etnografickú funkciu mlynov na našom území. Ponúkne prezentáciu mlynárstva ako samostatnej sociálno-kultúrnej jednotky, ktorá už prakticky vo svojej pôvodnej podobe neexistuje. Koncepcia filmu je postavená na kombinácii osobných zážitkov, spomienok potomkov starých mlynárov a na faktoch o historických súvislostiach a etnografickom pozadí tohto fenoménu. Tvorcovia sa snažili obsiahnuť všetky typy mlynov z celého Slovenska - Torysy, Chmeľová, Udavské, Kvačianska Dolina, Vráble, Jelka, Tomášikovo, Kolárovo a Holíč.