EURO 2020
EURO 2020

Jahňa chudobného

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia novely Stefana Zweiga o bezohľadnosti mocných a bezmocnosti drobných ľudí.
Dielo rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga je pevne zakotvené v najlepších tradíciách európskej spisby. Jeho historické eseje a životopisy zmapúvajú etické zlomy myslenia a cítenia tohto svetadielu. A hoci Jahňa chudobného nie je esejou, ale drámou, nesie všetky znaky jeho chápania kultúry a umenia. Rozpráva krátku ľúbostnú epizódu z Napoleonovho života, /príbeh lásky Pauliny Fourésovej/ historicky takmer bezvýznamnú, no ľudsky prerastajúcu do tragédie, pretože svojvôľa a bezohľadnosť mocných bez zábran, s pocitom beztrestnosti, ničí životy drobných ľudí. A predsa sa celým dielom vinie súcit a pochopenie nielen k obetiam.