Kostoľany pod Tribečom (Staroslovanské kultúrne centrá)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokumentárny film o odkrývaní starobylej histórie Kostola sv. Juraja uprostred tribečských vrchov.
Klenot uchovaný medzi tribečskými kopcami je kostolík v Kostoľanoch pod Tribečom, zasvätený jednému z najpopulárnejších svätcov v kresťanskom svete, sv. Jurajovi, mučeníkovi. Tribeč mohol byť kultovým miestom pohanských obradov a je možné, že práve preto si ho kresťanskí misionári zvolili za miesto stavby chrámu. Ešte koncom 50. rokov minulého storočia kostoliansky kostolík bol zaradený medzi románske stavby. Pri rekonštrukcii kostola miestnymi veriacimi a obíjaní omietky sa odhalili nástenné maľby. Datovanie kostola ďalším výskumom okamžite sa posunulo o niekoľko storočí späť a kostol sa stal jedným z najstarších v stredoeurópskom priestore. Vnútro nám poskytuje pohľad do biblie. Z fragmentov vzácnych malieb sa dajú vyčítať scény o Adamovi a Eve, Kainovi a Ábelovy, votívna scéna a obrazy christologického cyklu. V kruhových medailónoch boli pravdepodobne poprsia apoštolov a prorokov, v presbytériu zas ústredný obraz Maiestas Domini, z toho sa však zachovala len sotva rozoznateľná časť.Veľmi pozoruhodné je zobrazenie Panny Márie s dvojitým obočím. Tak isto ako oronymum Tribeč aj prvá zmienka o Kostoľanoch je v Zoborskej listine z roku 1113. V hroboch, ktoré obopínali kostol sa našli mince kráľov Šalamúna a Ladislava I.-uhorských panovníkov z 11. storočia. Ale aj denár českého kniežaťa Oldřicha I., čo je nesmierne jedinečný nález. Potrebu prehodnotenia doterajšieho datovania priniesli výsledky dendrochronologickej a rádiouhlíkovej analýzy vzorky dreva, ktoré sa našli v múre kostola. Kým pri kostole sv. Margity Antiochskej v Kopčanoch sa dospelo k datovaniu po roku 951 (rok vyťatia stromu, ktorý bol použitý na stavbu), drevo z Kostolian pod Tribečom bolo rovnakou metódou datované s najväčšou pravdepodobnosťou už medzi roky 864 až 924. Pod podlahou nedávno objavili fragmenty ešte staršieho dreveného kostola s kolovou nosnou konštrukciou. Opäť ďalší dôvod byť v napätí a čakať, čo prinesie podrobnejší výskum.