Míľniky slovenského parlamentarizmu

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Pohľad na dejinný vývoj národných rád na Slovensku.
Dokument Natálie Rollovej a Milana Homolku mapuje dejinný prierez pôsobení národných rád na našom území. Začína prvou Slovenskou národnou radov z r. 1848, pokračuje prvou svetovou vojnou, rozpadom Československa a vznikom Ilegálnej SNR v Londýne. Významnou etapou je Povstanie a vznik novej ČSR, komunistický prevrat v r.1948 a postupné obmedzovanie právomocí SNR prijatím soc. ústavy v r. 1960. V r.1968 začína reformný proces, po ňom normalizácia až po politické zmeny v r. 1989. Slovenský parlament sa definitívne kreuje v r 1993 vznikom samostatnej republiky. Film cez autentické zábery z archívov a vedecký komentár približuje všetky historické peripetie nášho zákonodarného orgánu až po dnešnú dobu..