Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Bakalári

Vhodné pre všetkých
Tri príbehy zo života podľa námetov televíznych divákov na tému: naše dieťa musí byť zázračné.
Cyklus malých televíznych príbehov zo života podľa námetu televíznych divákov.. Téma: Naše dieťa musí byť zázračné. Príbehy: "Kľúčik" - príbeh o tom ako milovaný synček zamkol mamu v izbe a potom ju nevedel otvoriť, "Tri sudičky"- o tom ako sa mladý poverčivý otec vysporiadal s poverčivosťou a následne aj s alkoholom. "Módna návrhárka" - príbeh o tom ako dcéra na želanie matky musela ísť za módnu návrharku a o tom ako mamička nakoniec svoje želanie trpko oľutovala.