Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

O Jankovi kľučiarovi

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského o viere v človeka, dobra v ňom, ktorému len láska môže pomôcť zvíťaziť.
Filozofická rozprávka na motívy Pavla Dobšinského o viere v človeka, dobra v ňom, ktorému len láska môže pomôcť zvíťaziť. Takú vieru v dobro a lásku mala i princezná Jasna, preto veľmi ťažko znášala voľbu svojho otca - kráľa,, ktorý sa po smrti kráľovnej rozhodol oženiť s Moranou, ktorej jediným cieľom bolo zničiť všetko dobro medzi ľuďmi, povýšiť sebectvo nad lásku, lakomstvo nad súcit - a pomaly sa jej to darí i v zemi Jasienkinho otca. A úretože Jasienka odmieta s Moranou žiť a správať sa podľa nej, začaruje ju Morana dovtedy, kým sa nenájde ženích, ktorý jej dokáže bez slov vyjadriť lásku, uhádnuť jej meno a dať jej dar ako iný nik.Dlho niet nikoho, kto by to dokázal, až kým sa v kráľovskom meste neobjaví mládenec, ktorého bratia posmešne prezývajú Janko - kľúčiar - a to len preto, že dal pred zlatom-striebrom prednosť ako daru obyčajnému kľúčiku od otca...