EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film o majstroch rezbárskeho dláta, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici.
Dokumentárny film o majstroch rezbárskeho dláta, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom drevených plastík, ktoré sa zachovali dodnes, spoznávame jednotlivé majstrovské školy.
Dokumentárny film o majstroch rezbárskeho dláta, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom drevených plastík, ktoré sa zachovali dodnes, spoznávame jednotlivé majstrovské školy. , Dokumentárny film o majstroch rezbárskeho dláta, ktorí pôsobili v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom drevených plastík, ktoré sa zachovali dodnes, spoznávame jednotlivé majstrovské školy.