Zabi svojho mamuta

Vhodné pre všetkých

Úvahy rehabilitačného lekára Prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.