Defilé

Vhodné pre všetkých

Hudobno-zábavný program s Tanečným orchestrom STV a jeho hosťami.