Nedokončená partia

Štvrtok 20.06.2019


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Pôvodná televízna inscenácia hry o ľudskej spolupatričnosti.

Príbeh muža, ktorý sa pod pocitom viny za smrť svojho syna utiahne na niekoľko rokov do izolácie, no nečakaná situácia ho prinúti vrátiť sa späť do aktívneho života. Televízna hra, ktorá sa vymyká z bežnej konvencie, je priam útokom na zaužívanú rutinu. Autorka Zuzana Križková maximálne využíva obrazové vyjadrenie a pomocou skratiek a náznakov, rozvíja retrospektívny dej, plynutie času a jeho dosah na súčasnosť.

Nájdete nás na Facebooku