Podvečer svätého Ondreja

Detský program Európska tvorba
Animovaná rozprávka o Dorke a Betke, ktoré si na sviatok sv.Ondreja chceli vyčarovať ženíchov.
K sviatku sv. Ondreja, ktorý si pripomíname 30. novembra, sa viaže množstvo zvykov a povier. Slobodné dievčatá verili, že svätoondrejské predpovede im prezradia, kedy sa vydajú a kto bude ich manželom. Liali horúce olovo, triasli ploty alebo vyvárali halušky, do ktorých zamiesili lístočky s menami budúcich ženíchov. K zvedavým vydajachtivým dievkam patrili aj Dorka a Betka.