Deti vypovedajú

Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Pohľad na stav detského právneho vedomia.

Pohľad na stav detského právneho vedomia v súvislosti s Deklaráciou práv dieťaťa. Film vyrobili na podnet medzinárodnej agentúry OSN pre ochranu detí UNICEF.