EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku.
Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17. storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19. storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsko-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe.
Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17.storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19.storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsku-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe. , Dokumentárny film o starobylom súkenníckom remesle na Slovensku. V 16. a 17.storočí sa stala jednou z najvýznamnejších centier súkenníctva Žilina. Tu vznikla koncom 19.storočia aj žilinská súkenka, ktorej strojný park patril k najmodernejším v Rakúsku-Uhorsku. Vo filme je zachytená celá technológia spracovania súkna, ktorá sa do dnešných čias uchovala v niektorých regiónoch stredného Slovenska v domácej podobe.