Športová televízia
Športová televízia

Kropaje potu a krása

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Prierez choreografickou tvorbou Juraja Kubánku.
Relácia predstavuje choreografa, zaslúžilého umelca Juraja Kubánku a hudobného skladateľa Svetozára Stračinu pri príprave novej choreografickej kompozície "Tatranská zima" pre tanečný súbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu na jednej strane a technicko-tanečnú prípravu súboru na strane druhej. Záver relácie hovorí o výsledku snaženia a práce všetkých zainteresovaných.