...a na Zemi pokoj ľudu

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Televízny film o pastierskych ľudových tradíciách počas vianočného obdobia z oblasti Spišskej Magury.
Dokumentárny film o ľudových tradíciách Vianoc v Zamagurí, nakrútený v obciach Haligovce, Jakubany, Lendak, Nižné a Vyšné Ružbachy, Veľký Lipník, Ždiar, zachytávajúci tradičné betlehemské hry. V úvode filmu kamera sníma zasneženú malebnosť horskej krajiny s dedinkou v údolí, obraz je podfarbený poetickým komentárom vyjadrujúcim sviatočnú atmosféru Vianoc - rozpráva o pastierstve a s tým súvisiacou tradíciou pastierskych hier betlehemcov v období Vianoc, betlehemci v tradičných kostýmoch, ich koledovanie, najprv chlapci, po nich mládenci spievajú v spišsko-magurskom nárečí, scéna - obliekanie do masiek, návštevy v jednotlivých domácnostiach a predvádzanie tradičných obrazov zo života pastierov a narodenia Krista.