Drišľakoviny

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Záznam hudobno-zábavného programu skupiny Drišľak a jej hostí.