Tour de France 2022
Tour de France 2022

"Kopytem sem, kopytem tam"

Nevhodné do 18 rokov
Kritická dráma Věry Chytilovej.
Film Věry Chitilovej je sondou do povrchných medziľudských vzťahov, ktorých pravá podstata sa odhaľuje vo chvíli smrteľného ohrozenia chorobou AIDS. Hlavnými postavami filmu sú traja promiskuitní tridsiatnici, ktorým skutočnú hodnotu ľudského života pripomenie až hrozba choroby... Chytilová vo filme pranieruje všadeprítomnú apatiu, nihilizmus a rozklad hodnôt, ktoré majú nedozerne dôsledky...