Tour de France 2022
Tour de France 2022

Cid

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia drámy Pierra Corneilla o španielskom hrdinovi Cidovi Campeaodorovi.
Xiména a Rodrigo sa majú radi, ale aby zostali hodní jeden druhého, rozhodnú sa splniť príkaz cti. Don Rodrigo pomstí urážku, ktorú Ximonin otec spôsobil jeho otcovi a Xiména žiada od kráľa Rodrigovo potrestanie. Kráľ odpúšťa Rodrigovi-Cidovi, že v mene cti svojho rodu zabil otca Ximény - Dona Goméza, lebo Rodrigo zachráni zem pred vpádom Maurov. Obeť, ktorú Xiména a Rodrigo svojej láske prinášajú, ich ochudobňuje, ale zároveň ich obohacuje o povznášajúci pocit statočnosti a radosť z víťazstva lásky.