Športová televízia
Športová televízia

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Dokumentárny film je konfrontáciou sklárskeho remesla cez činnosť dnešných sklárov a zároveň príbehom rodu Kuchiňkovcov, ktorí cez úspechy i prehry položili základy sklárne v Katarínskej Hute. Film zachytáva aj tradičnú technológiu výroby skla.