Podoby vzkriesenia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
O zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu židovskej a kresťanskej kultúry.
Dokumentárna kompozícia o Veľkonočných tradíciách na Slovensku. K tomuto sviatku sa vyjadrujú katolícky a evanjelický kňaz, predstaviteľ Židovskej obce, ako aj historik. Film vníma Veľkú noc nielen ako záležitosť ľudových tradícii, ale chce objasniť Vzkriesenie v kontexte dneška napr. aj cez výtvarné umenie.