EURO 2020
EURO 2020

Symbolika trojdnia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O liturgickom slávení veľkonočných dní.
Sprievodca Doc. ThDr. Andrej Filipek vysvetľuje symboliku liturgických slávení veľkonočného trojdnia, ktoré sa odohráva v Kostole Najsv. Trojice v Bratislave za účasti farského zboru. Poslednú večeru a umývanie nôh na Zelený štvrtok, poklonu krížu na Veľký piatok a krstnú liturgiu a procesiu vzkriesenia na Veľkonočnú vigíliu.