Pehavý Max a strašidlá

Nevhodné do 12 rokov HD
Koprodukčná rozprávka Juraja Jakubiska.