Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Parazit

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia komédie Friedricha Schillera o pokrytcovi, ktorý zneužíva ľudskú dobromyseľnosť.
Televízna inscenácia komédie F.Schillera s výrečne dvojzmyselným podtitulkom Ako si zariadiť v živote šťastie. Príbeh o spoločenskom príživníkovi, intrigánovi a pokrytcovi, ktorý bezočivo zneužíva ľudskú dôverčivosť a dobromyseľnosť v prospech vlastných sebeckých záujmov. Významové ťažisko tejto komédie spočíva predovšetkým v sociálno-psychologickej analýze arivizmu a bezzásadového karierizmu ako negatívnych spoločenských javov, personifikovaných v postave ministerského úradníčka.