Fenomén21
Fenomén21

Po stopách čatára Matúša

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Návraty spisovateľa Ladislava Ťažkého na miesta vojnových anabáz. Film Martina Slivku.
Návraty spisovateľa Ladislava Ťažkého na miesta vojnových anabáz. Jeho spomienky na útek z nemeckého poľného lágru v Sedmohradsku a zážitky, ktoré ho čakali pri zajatí vojakmi Horthyovského Maďarska. Spolu s ním sa divák dostáva na miesta neďaleko Košíc, kde ich strojvodca pustil z rušňa, aby jeho skupinu v zapätí internovali v Sátoraljaújhely, neskôr v Košiciach a nakoniec v Rakúsku. Všetky zážitky autor bohato opisuje v románe Evanjelium čatára Matúša. V tomto filme ho stretávame na autentických miestach, kde aj on sám neskrýva po 52 rokoch prekvapenie z ich dnešnej podoby. Napríklad väzenie v Sátoaljaújhely je dnes dobre vybavená požiarna zbrojnica, cely v Košiciach sú dve - jedna v Strednej zdravotnej škole a druhá je v bývalej synagóge v priestore dnešnej Košickej filharmónie. Toto spomínanie je apel pre všetkých tých, čo by znovu chceli rozpútať vášne ľudskej neznášanlivosti a netolerancie vyúsťujúcej do vojnového konfliktu. Je to spomínanie bývalého čatára - vojenského mapára, ktorý v krízových situáciách nesmel stratiť nervy, ak chcel prežiť.