Spomalený úder

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár

Televízna hra o okolnostiach, ktoré mladému človeku vsugerovali presvedčenie, že je zbytočný.