Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Tie dni

Nevhodné do 12 rokov
O udalostiach z novembra 1989, ktoré zmenili našu prítomnosť.
TIE DNI - tak nazvali autori sedemdielny cyklus strihových desaťminútových dokumentov, ktoré budú rekonštruovať autentické udalosti spred dvadsiatich rokov. Postupne v nich zaznamenávame vývoj novembrových udalostí tak, ako sa v tom čase odvysielali v Slovenskej televízii. Celý cyklus sa začína rýchlym sumárom najdôležitejších momentov od 17. novembra až po voľbu Václava Havla za prezidenta Československej republiky. V jednotlivých častiach sa stanete opäť svedkami, ako sa menilo vysielanie komunistickej televízie, ako postupne prenikala do spravodajstva aj do iných relácií "Nežná revolúcia". Ako vyzerali manifestácie na námestiach, ako prebiehal generálny štrajk, ako sa stretli predstavitelia VPN a Občianskeho fóra, ako sa zrušil 4. článok Ústavy o vedúcej úlohe KSČ, ako sa po prvý raz na tribúne objavil Alexander Dubček a ďalšie unikátne chvíle našej histórie.
Aktivity študentov prešli do vzniku nezávislého vysielania. Pád totality vypustením IV.článku Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti.