Tie dni

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Rekonštrukcia formovania OF v Čechách a VPN na Slovensku.
Spoločensko-politické zmeny v bývalom Československu, ktoré si vo svete získali nielen sympatie, ale aj príznačný epitetón:nežná revolúcia. scenár a réžia: Gejza Kendy produkcia: Slovenská republika, 2004, 10 min.
Aktivity študentov prešli do vzniku nezávislého vysielania. Pád totality vypustením IV.článku Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti.