Športová televízia
Športová televízia

Soľ v tráve

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Pôvodná televízna hra zo súčasnej dediny - o dvoch bratoch, ktorí sa po peripetiách zblížia, pochopia svoje rozdielne životné orientácie.
Televízna inscenácia. Príbeh zo súčasnej slovenskej dediny o dvoch bratoch, ktorí sa po peripetiách zblížia a tolerujú jeden druhého.