Poklady Slovenska 2002 (Poklady Slovenska)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny film o plavbe loďou po rieke Tisa.
Dokumentárny film mapujúci 170 km dlhú plavbu loďou po rieke Tisa. Svieža televízna pohľadnica, približujúca nádhernú oblasť tokajského vína.
700-ročnú tradíciu dediny zvýrazňuje najmä známa vojnová tragédia. V Tokajíku žije toľko obyvateľov ako pred 220-timi rokmi. Je to jedna z mnohých dedín bez perspektívy. , 700-ročnú tradíciu dediny zvýrazňuje najmä známa vojnová tragédia. V Tokajíku žije toľko obyvateľov ako pred 220-timi rokmi. Je to jedna z mnohých dedín bez perspektívy.