Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Poklady Slovenska 2002 (Poklady Slovenska)

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o Andrássyovskej obrazárni v Krásnej Hôrke.
700-ročnú tradíciu dediny zvýrazňuje najmä známa vojnová tragédia. V Tokajíku žije toľko obyvateľov ako pred 220-timi rokmi. Je to jedna z mnohých dedín bez perspektívy. , 700-ročnú tradíciu dediny zvýrazňuje najmä známa vojnová tragédia. V Tokajíku žije toľko obyvateľov ako pred 220-timi rokmi. Je to jedna z mnohých dedín bez perspektívy.