Oči plné snehu

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Pôvodný televízny film o rodičovskej zodpovednosti za dozrievanie detí.
Aký je osud rodín s telesne postihnutými deťmi? Koľko sily, trpezlivej lásky a obetavosti je im treba venovať, aby rodičia zvládli tento ťažký, údel - prekážkový beh na dlhé trate? Majú právo na vlastné šťastie, na vybočenie zo stereotypu povinnosti? Ak áno, do akej miery, aby neubližovali svojim deťom? Tieto otázky v nás vyvoláva dojímavo ľudský príbeh tretiaka Ondreja Smeja, ktorý sa po obrne nedokáže sám bez pomoci pohybovať.