Vinšujeme Vám tieto sviatky

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Folkórne pásmo o vianočnom zvykosloví v tatranskej Štrbe.
Zvykoslovné pásmo o zimných sviatkoch v Štrbe pod Vysokými Tatrami. Zasnežené tatranské končiare, celkové zábery na dedinu pod Vysokými Tatrami, na Štrbu. Dedinské domy, ľadové cencúle na okraji strechy. Vybavenie chalupy - rôzne nástroje, zvonce, snehom pokrytá dedina. Práce v stodole, život na dedine. Ťahanie vody zo studne (zamrznutý povrch vody). Brúsenie nožov na brúsnom kolese. Chlapci v dedinských odevoch. Prikladanie do pece. Zabíjačka - priebeh. Predaj kravy, zapíjanie dobrého obchodu. Pečenie vianočky, hotové vianočky, vyberanie z pece. Vianočné zvyky, starí koledníci hrajú pred chalupami. Vinšovníci - bačovia u baču. Dievčatá pri pití vody z potoka /umývanie tvárí/, vianočné zvyky. Zvyky od Lucie po Vianoce. Malí vinšovníci. Štedrovečerná večera v dedinskom dome, ryby, aj vinšovníci. Ženy spievajú večer na ulici koledy. Snehom pokrytá dedina Štrba. Konský povoz. Tanec a spev v dome (muži a ženy v krojoch). Sneženie, koledníci. Celkový záber na Štrbu, v pozadí Vysoké Tatry.