Milan Čorba

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Portrét popredného slovenského kostýmového výtvarníka, scénografa a pedagóga.
Milana Čorbu formovali , tak ako jeho rovesníkov, zásadné dejinné pohyby dvadsiateho storočia (vojna, politické represálie 50-tych rokov, uvoľnená atmosféra rokov 60 -tych, okupácia sovietskymi vojskami, normalizácia).Patril ku generácii, ktorá položila základy modernej slovenskej kultúry, a snažila sa o udržanie kontinuity s humanistickými tendenciami predvojnových umeleckých hnutí. Pokúšala sa svojou tvorbou vyrovnať s aktuálnymi európskymi trendmi, musela dobudovať inštitúcie, ktoré už inde stáli a klásť základy aj tam, kde inde vo svete už prehlbovali tradíciu. Bola to generácia, ktorá prekonávala provincionalitu a upozorňovala na potrebu komunikácie so svetom. Šírka tvorivého záberu Milana Čorbu naznačuje, že cez pomenovanie jeho individuálnych aktivít, z rôznych uhlov pohľadu, cez konkrétnu prácu, jej bohatosť a šírku môže vzniknúť aj akási reflexia snažení celej generácie.