Senior klub

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. Dokumentárny film o kapele NAIVNÝ JAZZ a o muzikantoch, ktorí sú v skutočnosti vedcami, maliarmi, kameramanmi,- ale o to predsa vôbec nejde. Ide o to, aby vek zvaný seniorský prežili aktívne, s humorom a najmä plnohodnotne.