Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Senior klub

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku.
„Čože je to päťdesiatka“ si vyspevovali naši deduškovia. O chvíľu si ale vyspevovali „Čože je to šesťdesiatka?“ No... a pravdu povediac dnes sa nik nebude čudovať, keď speváci budú nôtiť „ Čože je to osemdesiatka“. A ten o kom bude táto časť seriálu vypovedať sa určite k spevu bez uvažovania pridá. SND bolo vyše päťdesiat rokov jeho materskou scénou. Na scéne SND stvárnil vyše 17O postáv komediálnych i vážnych. Mnohé z nich natrvalo ostali v pamäti milovníkov divadla. Za celé obdobie pôsobenia v Činohre SND zažil pekné priateľstvá, kolegiálne vzťahy. Na scéne domovského divadla, ale aj na iných javiskách získal mimoriadnu popularitu. Prostredníctvom televíznej obrazovky rozdal divákom veľa radosti, pobavenia a dobrej pohody. S vďačnosťou si pripomeňme jeho energiu, talent, vytrvalosť, zodpovednosť a lásku k profesii. Súčet jeho účasti pri tvorbe televíznych filmových a zábavných programov je obdivuhodný. Napísal celý rad scenárov pre televízne a rozhlasové programy. Cudzie mu pravda nie sú ani práce manuálne. Vie murovať, omietať, zriadil si stolársku dielňu. Jeho manželka nemusí volať inštalatérov keď vznikne akákoľvek porucha elektrického, vodovodného alebo plynového vedenia. Pre vlastné potešenie vyrába suveníry z ciest po svete a v neposlednom rade treba spomenúť jeho výstavu v Slovenskej národnej galérii – „Oleje Olda Hlaváčka“