Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Senior klub

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. O práci opatrovateliek slovenských seniorov.
Dokumentárny film o práci terénnych opatrovateliek seniorov, ktoré neodišli do zahraničia, ale venujú sa starým ľuďom doma, na Slovensku. Je veľa ľudí, ktorí majú starých rodičov, alebo iných príbuzných, ktorí si vyžadujú starostlivosť a opateru. Možno by sa o nich sami radi postarali, ale sú pracovne vyťažení natoľko, že to nezvládajú. Nemôžu kvôli tomu odísť z práce a preto potrebujú pomoc. Môžu umiestniť rodiča do domova dôchodcov. Avšak zo skúseností vieme, že starší človek je zvyknutý na svoje prostredie a málokedy je ochotný ho meniť. V mnohých prípadoch by takýto človek psychicky trpel a nevedel by sa so zmenou situácie vyrovnať. A navyše – svoj život by s pomocou dokázal zvládnuť aj sám. A tak ľudia hľadajú východisko vo svete dávno zabehnuté – profesionálnu opatrovateľku. Odborne vyškolenú, so vzťahom k starým ľuďom a spôsobilú sa o nich postarať.