Vizitka

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky
Situačná komédia, v ktorej má zdanlivo jednoduchý omyl závažné následky.
Situačná komédia. Muž-architekt skomplikuje život sebe aj iným, ale najmä svojmu šéfovi na pracovisku, keď jeho vizitku dá svojej náhodnej známej. Zdanlivo jednoduchý omyl má závažné následky: obnažia sa reálne nedostatky v charakteroch postáv, v ich pracovných a najmä osobných vzťahoch.