Tour de France 2022
Tour de France 2022

Moment kritického zaťaženia

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Televízna inscenácia o živote Aurela Stodolu,, ktorý je jednou z najväčších postáv našej vedeckej minulosti.