Pred rokmi...

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Archivár STV Milan Antonič pripomína a oživuje udalosti, ktoré pred rokmi zaznamenali spravodajské kamery.
Archivár STV Milan Antonič pripomína a oživuje udalosti, ktoré pred rokmi zaznamenali spravodajské kamery. Použité príspevky: Stavenisko na Rybnom námestí v Bratislave (BA-27470 O+Z, r.1969), Socha, alebo čudo? (BA-C-70513 O+Z, r.1989), Ako sa rodí divadelný plagát (BA-49199, r.1974), Zvolenské divadlo v závode Bučina s hrou Makar Dubrava (Týždeň vo filme č. 22/1950, r.1950), Devastovaná pôda (BA-27454, r.1969), Zdevastovali les (BA-C-70462 O+Z, r.1989), Americký brouk - mandelinka bramborová (Týždeň vo filme č. 28/1950, r.1950), Bratislavské vinohradníctvo (BA-27534, r.1969), Vináreň U veľkých františkánov (BA-12491, r.1964), Mírový dar naši lidově demokratické vlasti Mezinárodnímu dětskému fondu UNICEF (Čs.filmové noviny č. 17/1949, r.1949), Cyklistika na dráhe (BA-49257, r.1974), Braňo Hronec so sólistami v Tatra-revue (BA-27502 O+Z, r.1969).