Ej, tá človečina!

Vhodné pre všetkých
Pásmo hudby, piesní a tancov v podaní Lúčnice.