50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Reláciu najbližšie vysielame

Muzikál

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Videofilm o jednom konkurze, v ktorom dievčatá musia zvládnuť sny o sláve, ale aj obhájiť vlastné hodnotové cítenie.
Konkurz na hlavnú dievčenskú postavu do muzikálu pre mládež, priláka rôzne adeptky. A tak sa na javisku a v zákulisí stretávajú dievčatá rôznych typov a charakterov, ktoré by sa inak možno nikdy neboli stretli. V boji o získanie roly sa prejavujú ich záporné ale i kladné charakterové vlastnosti. Je tam dievča, ktoré vychováva ulica, dievčatko z dobrej rodiny, ktoré napĺňa ambície neúspešnej matky, dievča-samotárka, dvojica nerozlučných kamarátiek, ktoré sa po prvý krát v živote pohádajú...Nad celým týmto divadelným svetom bdie veľmi ctižiadostivá režisérka a jej asistent. Aj ich súkromné životy ovplyvňujú konečné rozhodnutie. Všetci musia prehodnotiť svoje sny o sláve ale aj o skutočných životných hodnotách... obhájiť vlastné hodnotové cítenie.