Nebojme sa slovenčiny

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Vedieť dobre po slovensky je "in".
Voľne nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme sa venovať projektom, prezentáciám, reklamným materiálom, reklamám, sloganom, zmluvám, atď. Poukážeme na časté chyby, laxný prístup kompetentných, ale aj na to, že zle a neprofesionálne pripravený materiál v konečnom dôsledku klienta odrádza a firmu, ba dokonca štát, môže pripraviť o veľké investície. Obrátime sa na politikov, odborníkov reklamné agentúry, veľké firmy a na príkladoch zo zahraničia si ukážeme, akú veľkú školu môže spôsobiť zanedbávanie profesionálnej jazykovej prípravy – vo všetkých jazykových mutáciách.