Ježiš Nazaretský

Streda 27.12.2017


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Dráma. Najväčší z najväčších...

Judea pred 2000 rokmi patrila k územiam Rímskej ríše. Mladá žena Mária sa vydá za Jozefa, keď jej anjel zvestuje, že sa stane matkou božieho syna, Ježiša Krista. Porodí ho v maštali v Betleheme, kde ju navštívia traja mudrci, ktorí sa poklonia jej synovi a prinesú mu vzácne dary zlato, myrtu a kadidlo. O 33 rokov neskôr Ján Krstiteľ očakáva príchod nového mesiáša, o čom káže všetkým ľuďom. Mesiášom je Ježiš Kristus. Kráľovi Herodesovi sa jeho kázne nepáčia, pretože vyvolávajú medzi ľuďmi nepokoje, a preto ho dá zatknúť a neskôr popraviť. Ježiš dospel, učil sa a načúval starším, napokon z neho vyrástol duchovný vodca porobeného národa. Učí a koná množstvo zázrakov, ale zápasí aj s diablom a jeho pokušeniami. Má svojich dvanástich verných druhov, apoštolov, ktorí ho nasledujú na jeho ceste. Po príchode do Jeruzalema vyhodí kupcov z krámu. Cíti, že čoskoro zomrie, pretože jeho učenie sa nepáči žiarlivým kňazom, ktorí žiadajú od rímskeho miestodržiteľa Piláta, aby Ježiša zatkol a dal popraviť. Napokon miesto pobytu mesiáša prezradí Judáš Iškariotský. Ježiša po učení popravia ako zločinca na kríži.

Nájdete nás na Facebooku