Boris a Brambor
Boris a Brambor

Krížové výpravy

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Tretia, štvrtá a piata krížová výprava - všetky proti expanzii Osmanskej ríše .
Na tretej krížovej výprave sa zúčastnili anglický kráľ Richard I. Levie srdce, francúzsky kráľ Filip a nemecký cisár Fridrich Barbarossa. Aj keď sa im nepodarilo získať späť Jeruzalem, získali späť väčšinu pôvodných križiackych území. Štvrtá krížová výprava neskončila podľa plánu v Egypte, ale v Konštantínopole, čo malo bolo zapríčinené spleťou udalostí. O križiackom hnutí je dnes rozšírených veľa mýtov a moderná spoločnosť toto hnutie vníma pomerne negatívne. Podľa novodobých renomovaných historikov sa však napríklad detská križiacka výprava nikdy neuskutočnila. Počas piatej krížovej výpravy navštívil križiakov aj sv. František z Assisi a odvážne ohlasoval Krista samotnému Egyptskému sultánovi. V Španielsku dochádza k rozmachu púti do Santiaga de Compostella k hrobu apoštola Jakuba, ktorý zohral významnú úlohu v boji kresťanov proti moslimskej okupácii Pyrenejského polostrova.