Veľká noc v Európe

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Veľkonočné zvyky v Európe.
Veľkonočné zvyky v Európe : Jar v Lugane - Veľkonočné sviatky v Hornom Rakúsku - Slovinská potica - Koniec pôstu v Setume - Maďarské veľkonočné menu - Poľské pisanky. Strihový film o rôznych zaujímavostiach, jedlách, zvykosloví - to všetko v súvislostiso sviatkami Veľkej noci vo viacerých európskych štátoch.