Dobrá správa

Nevhodné do 7 rokov
Pesničkový film Radošinského naivného divadla.
Katarína Kolníková spieva "Valčíky som mala rada." Richard Felix - "Kino Pokrok". Stanislav Štepka a Monika Hilmerová spievajú "Mama". Mojmír Caban - "Spomienka na Berlín". Soňa Norisová - "Slzy zamrzli". Katarína Kolníková - "V mene otca". Stanislav Štepka - "V bruchách plno". Soňa Norisová a Monika Hilmerová spievajú "Dobrá správa".