"Století Miroslava Zikmunda"

Nevhodné do 12 rokov HD
Dokumentárny film o legendárnom cestovateľovi.
Pohľad na 20. storočie očami legendárneho cestovateľa Miroslava Zikmunda, ktorý spolu s Jiřím Hanzelkom precestoval takmer celý svet. Cestopisy so zážitkami slávnej dvojice H + Z sa stali fenoménom. Okrem nich si však Miroslav Zikmund už sedem desaťročí píše denník, ktorý je unikátnym pohľadom na históriu 20. storočia a mnohé udalosti a osobnosti, ku ktorým bol bližšie ako ktokoľvek z jeho krajanov.