Diskotéka pre starších

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Domáce a zahraničné evergreeny v diskotékovom rytme.